Học phát âm tiếng Anh - VOCA

Hệ thống học và thực hành phát âm tiếng Anh. Giáo trình chuẩn Quốc tế. Công nghệ nhận diện giọng nói AI.

Khóa học phát âm tiếng Anh

quang cao