Proficient Pronunciation banner

PROFICIENT PRONUNCIATION

Trọn bộ bài học phát âm với đầy đủ 65 bài học về tất cả các nguyên – phụ âm trong tiếng Anh.

The short vowel /ɪ/

Học ngay

The long vowel /i:/

Tạm khóa

Minimal pair /i:/ and /ɪ/

Tạm khóa

The vowel /e/

Tạm khóa

The vowel /æ/

Tạm khóa

Minimal pair /e/ and /æ/

Tạm khóa

The vowel /ʌ/

Tạm khóa

The vowel /ɑ:/

Tạm khóa

Minimal pairs /æ/ - /ʌ/ - /ɑ:/

Tạm khóa

Review 1

Tạm khóa

The short vowel /ɒ/

Tạm khóa

The long vowel /ɔː/

Tạm khóa

Minimal pair /ɒ/ and /ɔ:/

Tạm khóa

The short vowel /ʊ/

Tạm khóa

The long vowel /u:/

Tạm khóa

Minimal pair /ʊ/ and /u:/

Tạm khóa

The long vowel /ɜː/

Tạm khóa

The short vowel /ə/

Tạm khóa

Minimal pairs /ɜː/ and /ə/

Tạm khóa

Review 2

Tạm khóa

The diphthong /eɪ/

Tạm khóa

The diphthong /aɪ/

Tạm khóa

The diphthong /ɔɪ/

Tạm khóa

The diphthong /aʊ/

Tạm khóa

The diphthong /əʊ/

Tạm khóa

The diphthong /ɪə/

Tạm khóa

The diphthong /eə/

Tạm khóa

The diphthong /ʊə/

Tạm khóa

Review 3

Tạm khóa

The consonant /b/

Tạm khóa

The consonant /p/

Tạm khóa

Minimal pairs /b/ and /p/

Tạm khóa

The consonant /t/

Tạm khóa

The consonant /d/

Tạm khóa

Minimal pairs /t/ and /d/

Tạm khóa

The consonant /k/

Tạm khóa

The consonant /g/

Tạm khóa

Review 4

Tạm khóa

Minimal pairs /k/ and /g/

Tạm khóa

The consonant /s/

Tạm khóa

The consonant /z/

Tạm khóa

Minimal pairs /s/ and /z/

Tạm khóa

The consonant /ʃ/

Tạm khóa

The consonant /ʒ/

Tạm khóa

Minimal pairs /s/ - /ʃ/ - /ʒ/

Tạm khóa

The consonant /tʃ/

Tạm khóa

The consonant /dʒ/

Tạm khóa

Minimal pair /tʃ/ and /dʒ/

Tạm khóa

Review 5

Tạm khóa

The consonant /f/

Tạm khóa

The consonant /v/

Tạm khóa

Minimal pair /f/ and /v/

Tạm khóa

The consonant /w/

Tạm khóa

The consonant /j/

Tạm khóa

The consonant /h/

Tạm khóa

The consonant /θ/

Tạm khóa

The consonant /ð/

Tạm khóa

Review 6

Tạm khóa

The consonant /m/

Tạm khóa

The consonant /n/

Tạm khóa

The consonant /ŋ/

Tạm khóa

Minimal pairs /m/ - /n/ - /ŋ/

Tạm khóa

The consonant /l/

Tạm khóa

The consonant /r/

Tạm khóa

Minimal pairs /l/ and /r/

Tạm khóa

Overview 1

Tạm khóa

Overview 2

Tạm khóa

Overview 3

Tạm khóa

Overview 4

Tạm khóa

Được xem là giáo án chính của toàn hệ thống VOCA Pronunciation, Proficient Pronunciation chứa trọn bộ bài học phát âm với đầy đủ 65 bài học về tất cả các nguyên – phụ âm trong tiếng Anh. Đồng thời, khóa học còn cung cấp thêm cho bạn 4 bài kiểm tra tổng kết (Overview) giúp bạn tổng hợp và xác định kiến thức sau khi hoàn thành.

Mục đích khóa học:

Proficient Pronunciation sẽ cung cấp đầy đủ cho bạn tất cả các kiến thức và hướng dẫn thực hành phát âm tất cả các nguyên – phụ âm có trong tiếng Anh. Qua đó, hệ thống giúp bạn xây dựng nền tảng căn bản vững chắc nhằm phát triển bộ kỹ năng Nghe và Nói về sau.

Đối tượng:

Những bạn mới tiếp cận và mong muốn phát triển phát âm tiếng Anh chuẩn như người bản xứ.

Những bạn mất căn bản hoặc muốn cải thiện lại kỹ năng phát âm tiếng Anh của mình.

Những bạn muốn xây dựng nền tảng phát âm chính xác nhằm phát triển và cải thiện kỹ năng Nghe – Nói.

Thảo luận