Vowels 2 banner

VOWELS 2

Khóa học bao gồm 9 bài học hướng dẫn phát âm ba cặp nguyên âm tiếp theo trong tiếng Anh kèm theo 1 bài học so sánh – đối chiếu tổng hợp.

The short vowel /ɒ/

Học ngay

The long vowel /ɔː/

Tạm khóa

Minimal pair /ɒ/ and /ɔ:/

Tạm khóa

The short vowel /ʊ/

Tạm khóa

The long vowel /u:/

Tạm khóa

Minimal pair /ʊ/ and /u:/

Tạm khóa

The long vowel /ɜː/

Tạm khóa

The short vowel /ə/

Tạm khóa

Minimal pairs /ɜː/ and /ə/

Tạm khóa

Review 2

Tạm khóa

Thuộc giáo án Proficient Pronunciation, Vowels2 mang đến cho người học 9 bài học hướng dẫn phát âm ba cặp nguyên âm căn bản tiếp theo trong tiếng Anh kèm theo 1 bài học so sánh – đối chiếu tổng hợp.

Mục đích khóa học:

Vowels 2 sẽ cung cấp đầy đủ cho bạn tất cả các kiến thức và hướng dẫn thực hành phát âm ba cặp nguyên âm căn bản tiếp theo trong tiếng Anh bao gồm /ɒ/ - /ɔ:/, /ʊ/ - /u:/ và /ɜː/ - /ə/. Qua đó, hệ thống giúp bạn xây dựng nền tảng căn bản vững chắc nhằm phát triển phát âm những âm phức tạp hơn cũng như kỹ năng Nghe và Nói về sau.

Đối tượng:

Những bạn mới tiếp cận và mong muốn phát triển phát âm tiếng Anh chuẩn như người bản xứ.

Những bạn mất căn bản hoặc muốn cải thiện lại kỹ năng phát âm tiếng Anh của mình.

Những bạn muốn xây dựng nền tảng phát âm chính xác nhằm phát triển và cải thiện kỹ năng Nghe – Nói.

Thảo luận