Fricative & Glide Consonants banner

FRICATIVE & GLIDE CONSONANTS

Khóa học bao gồm 8 bài học hướng dẫn phát âm 5 phụ âm còn lại thuộc nhóm âm xát và 2 phụ âm thuộc nhóm âm lướt trong tiếng Anh kèm theo 1 bài học so sánh – đối chiếu tổng hợp.

The consonant /f/

Học ngay

The consonant /v/

Tạm khóa

Minimal pair /f/ and /v/

Tạm khóa

The consonant /w/

Tạm khóa

The consonant /j/

Tạm khóa

The consonant /h/

Tạm khóa

The consonant /θ/

Tạm khóa

The consonant /ð/

Tạm khóa

Review 6

Tạm khóa

Thuộc giáo án Proficient Pronunciation, Fricative & Glide Consonants mang đến cho người học 8 bài học hướng dẫn phát âm 5 phụ âm còn lại thuộc nhóm âm xát và 2 phụ âm thuộc nhóm âm lướt trong tiếng Anh kèm theo 1 bài học so sánh – đối chiếu tổng hợp.

Mục đích khóa học:

Fricative & Glide Consonants sẽ cung cấp đầy đủ cho bạn tất cả các kiến thức và hướng dẫn thực hành phát âm 5 phụ âm còn lại thuộc nhóm âm xát và 2 phụ âm thuộc nhóm âm lướt trong tiếng Anh bao gồm /f/ - /v/ - /w/ - /j/ - /h/ - /θ/ - /ð/. Qua đó, hệ thống giúp bạn xây dựng nền tảng căn bản vững chắc nhằm phát triển phát âm những âm phức tạp hơn cũng như kỹ năng Nghe và Nói về sau.

Đối tượng:

Những bạn đã có kiến thức căn bản về phát âm nguyên âm đơn và nguyên âm đôi.

Những bạn mới tiếp cận và mong muốn phát triển phát âm tiếng Anh chuẩn như người bản xứ.

Những bạn mất căn bản hoặc muốn cải thiện lại kỹ năng phát âm tiếng Anh của mình.

Những bạn muốn xây dựng nền tảng phát âm chính xác nhằm phát triển và cải thiện kỹ năng Nghe – Nói.

Thảo luận