Học phát âm tiếng Anh - VOCA

Hệ thống học và thực hành phát âm tiếng Anh. Giáo trình chuẩn Quốc tế. Công nghệ nhận diện giọng nói AI.

Khóa học phát âm tiếng Anh