Hệ thống bài học Phát Âm

Hệ thống bài học phát âm tiếng Anh được VOCA xây dựng theo lộ trình và chuẩn quốc tế.

Consonants 36

Bao gồm 36 bài học về phụ âm trong tiếng Anh

Thảo luận